Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] nanoetika és a tapasz

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] nanoetika és a tapasz


Chronological Thread 
  • From: Geszti Tamás <geszti AT elte.hu>
  • To: "Dr. Mojzes Imre" <mojzes AT ett.bme.hu>, Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] nanoetika és a tapasz
  • Date: Mon, 28 Jul 2008 09:51:59 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Ha valakit érdekelnek a hírhedt tapaszokkal kapcsolatban
felemlegetett nanoantennák, a legfrissebb Phyiscal Review
Letterben olvashat róluk (PRL 101 (2008) 043901).
Alkalmazásaikról sokat fantáziálnak, leginkább mint az
eddig nehezen elérhető infravörös tartományra érzékeny
szenzorokról, aminek persze lehetnek orvosi diagnosztikai
felhasználásai. Hogy feltapasztva aktív biológiai hatásuk
lenne, arról komoly referenciát nem találtam.
Üdvözlettel
Geszti Tamás


Dr. Mojzes Imre írta:
Kedves Lista!
Kedves Tamás!


Nanotechnológia című tankönyvünkben(Műegyetemi Kiadó, Bp.2007.) önállóan is
foglalkozunk a nanoetikával. Írtam továbbá két cikket az ELEKTROnet c.
szakfolyóiratban ()2008. április, május).
Ha aug.6-án megjövök, szívesen beszélnék erről.
Baráti üdvözlettel:
Mojzes Imre


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page