Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem


Chronological Thread 
  • From: Nagy Denes Lajos <nagy AT rmki.kfki.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem
  • Date: Wed, 23 Jul 2008 19:13:34 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

Megkerestem Bazsa Györgyöt, a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) elnökét, aki felhatalmazott arra, hogy megírjam a Fizinfóra az alábbiakat.

A Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem (KCsME) jogtalanul használja az "Egyetem" megjelölést. A Felsőoktatási Törvény 18. paragrafus 6. bekezdése szerint a "felsőoktatási intézmény, amelynek bejegyzése folyamatban van" megjelölést használhatná mindaddig, amíg az általa kezdeményezett bejegyzési eljárás pozitív vagy negatív eredménnyel le nem zárul. A KCsME-t a MAB ismételten fel fogja szólítani a jogtalan névhasználat beszüntetésére.

Egy felsőoktatási intézmény akkreditációja nem jelenti az egyes szakok automatikus akkreditációját; minden egyes szakot külön kell akkreditáltatni. Természetesen az asztrológia szak akkreditációjához a MAB még akkor sem fog hozzájárulni, ha magát az intézményt akkreditálná.

Üdvözlettel,

Nagy Dénes Lajos


  • [Fizinfo] Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem, Nagy Denes Lajos, 07/23/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page