Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Malicsko Laszlo, Hartmann Ervin

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Malicsko Laszlo, Hartmann Ervin


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Malicsko Laszlo, Hartmann Ervin
  • Date: Wed, 4 Jun 2008 07:15:01 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

MALICSKÓ LÁSZLÓ (MTA SZFKI):
"Rendkívüli munkabeszámoló: ,,MTA-s fennállásom" 50 éve, 1957-2007"

Idõpont: 2008. június 10. (kedd) 10:00
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu
S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

HARTMANN ERVIN (MTA SZFKI):
"Rendkívüli munkabeszámoló"

Idõpont: 2008. június 10. (kedd) 10:30
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Malicsko Laszlo, Hartmann Ervin, Szeminarium koordinator, 06/05/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page