Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Megalakult a Centralsync konzorcium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Megalakult a Centralsync konzorcium


Chronological Thread 
  • From: Nagy Denes Lajos <nagy AT rmki.kfki.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Megalakult a Centralsync konzorcium
  • Date: Mon, 2 Jun 2008 18:50:58 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák,

a mai napon igen jelentős állomásához érkezett a magyar szinkrotronsugárzási kutatóközösség és az ESRF kapcsolata: néhány órával ezelőtt Prágában az utolsó aláírás is rákerült a Centralsync konzorcium alapító okiratára. A konzorcium, amely Csehország, Magyarország és Szlovákia szinkrotronos kutatóit képviseli, a grenoble-i European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) "Scientific Associate" kategóriájú tagja lesz. Ez a státus ugyan továbbra sem jelenti az ESRF tulajdonjogából való részesedést, de egyrészt kölcsönösen hosszú távú garanciát jelent az ESRF-hez tudományos felhasználóként való teljes jogú hozzáféréshez, másrészt megfigyelői státust biztosít a konzorcium számára az ESRF Tanácsban és az ESRF néhány további bizottságában.

A teljes jogú, tulajdonosi státushoz a hozzájárulás mértékének el kell érnie az ESRF költségvetésének 4 %-át, a "Scientific Associate" státushoz pedig annak 1 %-át. Az ESRF-nek jelenleg nyolc tulajdonosa van (Franciaország 27,5 %-kal, Németország 25,5 %-kal, Olaszország 15 %-kal, az Egyesült Királyság 14 %-kal, Spanyolország 4 %-kal, Svájc 4 %-kal, a Benesync konzorcium, azaz Belgium és Hollandia összesen 6 %-kal, valamint a Nordsync konzorcium, azaz Dánia, Finnország, Norvégia és Svédország összesen 4 %-kal). Négy további ország (Ausztria, Izrael, Lengyelország és Portugália) "Scientific Associate"; ezek az országok a tulajdonosi 100 %-on felül egyenként 1-1 %-ot fizetnek. Két további országnak, Csehországnak és Magyarországnak volt már 2000 óta folyamatosan meghosszabbított eseti megállapodása az ESRF használatáról; a fokozatosan növekvő cseh hozzájárulás az utóbbi években 0,47 %, a magyar hozzájárulás mindvégig 0,20 % volt; ez utóbbit hosszabb ideje teljes egészében a Magyar Tudományos Akadémia fizette. A magyar kutatók az utolsó két évben az ESRF nyalábidejének már több, mint 0,30 %-át vették igénybe.

A Centralsync konzorcium szervezése 1997 őszén kezdődött az Európai Fizikai Társulat támogatásával, és számos vargabetű után ma ért célba. A konzorcium létrehozásában a Magyar Szinkrotron Bizottság meghatározó szerepet játszott. A konzorcium megalakulása stabilizálni fogja az ESRF használatát Közép-Európában.

A konzorcium alapító tagjai:

- a Cseh Tudományos Akadémia Fizikai Intézete,
- a Magyar Tudományos Akadémia,
- a Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem.

A konzorcium alapító tagjai a következő három évre az alábbi hozzájárulásokat vállalták:

Csehország: 0,55 %
Magyarország: 0,25 %
Szlovákia: 0,25 %

A magyar hozzájárulás 50 %-ának fedezetét az első két évben a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) biztosítja.

A konzorcium alapító okiratát magyar részről Németh Tamás, az MTA főtitkára írta alá.

A konzorcium a mai napon levélben fordult az ESRF főigazgatójához, amelyben kéri, hogy a Centralsync "Scientific Associate"-ként csatlakozhassék az ESRF-hez. A kérelem az ESRF Tanács június 16/17-i ülése elé kerül; az ESRF-Centralsync megállapodás aláírására pedig az ESRF Tanács várható pozitív döntését követő néhány héten belül, július 1-i hatállyal kerül sor.

A magyar kutatói közösség számára a Centralsync konzorcium megalakulása és a magyar hozzájárulás mértékének 25 %-os bővülése azt jelenti, hogy hosszú távon számíthat e kivételes, és az ESRF Upgrade program keretében jelentős további fejlesztés előtt álló létesítmény használatára, számíthat annak nyalábidejéből való fokozott részesedésre, és természetesen továbbra is megilletik mindazok a jogok (pl. az ESRF mobilitási költségvisszatérítése), amelyek a tagországok kutatóit megilletik.

Az ESRF nyalábidejére legközelebb előreláthatólag 2008. szept. 1-i határidővel lehet pályázatokat benyújtani.

Üdvözlettel,

Nagy Dénes Lajos
elnök
Magyar Szinkrotron Bizottság

  • [Fizinfo] Megalakult a Centralsync konzorcium, Nagy Denes Lajos, 06/02/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page