Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Gyulai Ankét

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Gyulai Ankét


Chronological Thread 
  • From: Zátonyi Sándor <zatonyis AT freemail.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Gyulai Ankét
  • Date: Sun, 1 Jun 2008 09:55:22 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák!

Kiss Gyulának, az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoport elnökének
kérésére kivételesen ezen az úton is szeretném felhívmi a figyelmet arra,
hogy a Gyulán megrendezésre kerülő 32. Országos Általános Iskolai
Fizikatanári Ankét jelentkezési határidejét meghosszabbították.

Az eddig beérkezet jelentkezések számából arra lehet következtetni, hogy az
Ankét híre nagyon sok helyre nem jutott el. Ezért a szervezők arra kérnek
mindenkit, hogy ezt a hírt mindenki adja tovább az ismerős kollégáknak,
illetve minél többen jelentkezzenek az Ankétra.

Az Ankétról szóló Tájékoztató és a Jelentkezési lap a FizKapu portálon itt
elérhető.


Zátonyi Sándor (ifj.)
(az ELFT Békés Megyei Csoport elnöke)
www.fizkapu.hu
  • [Fizinfo] Gyulai Ankét, Zátonyi Sándor, 06/01/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page