Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fiatal kutatói pályázat az Atomkiban

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fiatal kutatói pályázat az Atomkiban


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fiatal kutatói pályázat az Atomkiban
  • Date: Tue, 20 May 2008 17:34:33 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az MTA Atommagkutató Intézete pályázatot hirdet fiatal kutatói álláshelyek
határozott ideju (max. 3 évig terjedo) betöltésére 2008. szeptember hó
1-jétol az alábbi három tématerületre:

Magfizika, nukleáris asztrofizika
Anyagtudomány, atom- és molekulafizika
Diagnosztika, környezetvedelem

Az egyes témákról részletek a
http://www.atomki.hu/fiatal_kutato/fktemak2008.pdf címen olvashatók.

A pályázók a felsoroltak közül alternatíve több témát is megjelölhetnek.
Pályázatot nyújthatnak be újonnan végzett (vagy 2008-ban végzo), valamint
állásban lévo vagy egyéb ösztöndíjban részesülo diplomások, PhD-hallgatók,
kutatók, akik egyébként megfelelnek a pályázat feltételeinek. A pályázat
feltételei:

-egyetemen szerzett természettudományi vagy (egyetemi karon szerzett)
mérnöki diploma;
-30 évet (kivételesen indokolt esetben 35 évet) meg nem haladó életkor;
kezdeti tudományos (diákköri) tevékenység;
-büntetlen eloélet.
A személyi besorolás a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és az
ennek végrehajtásáról szóló kormányrendelet eloírásai szerint, az
illetmény megállapítása az egységes oktatói-kutatói bérrendszer alapján
történik. A kinevezett fiatal kutató alkalmat kap arra, hogy
bekapcsolódjék a Debreceni Egyetem továbbképzési programjába.

A pályázatokat az MTA Atommagkutató Intézetének igazgatójához (Debrecen,
Pf. 51, 4001)
2008. június 15-ig lehet eljuttatni.

A pályázatnak tartalmaznia kell

-a pályázó életrajzi adatait, lakcímét (levelezési címét), telefonszámát,
esetleges e-mail-címét;
-eddigi tudományos, tudományos diákköri tevékenységének ismertetését a
megjelent közlemények felsorolásával, valamint a megpályázott szakterület
megnevezését;
-a pályázó egyetemi oklevelének másolatát és leckekönyvének másolatát,
valamint a pályázó idegennyelv-ismeretét igazoló bizonyítvány(ok)
másolatát;
-egy ajánlást a pályázót tanulmányai, tudományos tevékenysége alapján
ismero szaktekintélytol.

Az eredményrol a pályázók 2008. június 30-ig értesítést kapnak.


Debrecen, 2008. május 15.

Fülöp Zsolt igazgató

  • [Fizinfo] Fiatal kutatói pályázat az Atomkiban, Zoltan Mate, 05/20/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page