Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Palyazati felhivas dubnai egyuttmukodesre

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Palyazati felhivas dubnai egyuttmukodesre


Chronological Thread 
  • From: "Dezso Horvath, Budapest: +36 1 392-2755" <horvath AT mail.kfki.hu>
  • To: fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Palyazati felhivas dubnai egyuttmukodesre
  • Date: Tue, 13 May 2008 17:55:04 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák!

Az MTA újjáalakult Dubna-bizottsága pályázatot hirdet 2008 folyamán
végzendő tudományos együttműködésre a dubnai Egyesített Atommmagkutató
Intézettel (EAI). A pályázaton állami és államilag elismert
kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói
vehetnek részt. A pályázat támogatást nyújt magyar kutatók részére az
EAI egyes nagyberendezéseinek használatára, valamint az EAI kutatóival
közösen végzendő tudományos együttműködésre. Az MTA és EAI közötti
megállapodás a következő együttműködési területeket jelöli meg:

* az IBR-2 impulzus-neutronforrás felhasználása,
* az EAI Magreakciók Laboratóriumában működő nagyenergiájú
iongyorsítók nyalábjának felhasználása,
* az EAI munkatársaival közösen végzendő kutatómunka.

Az együttműködés céljaira az MTA éves keretösszeggel rendelkezik. A
keretösszeg egy részét a nagyberendezéseket üzemeltető két
laboratórium rendelkezésére bocsátja a továbbiakban részletezett
célból és módon. A keret fennmaradó részét az MTA kezeli; ebből az
összegből pályázati úton lehet támogatáshoz jutni.

Az eredeti pályázati kiírás az MTA pályázati honlapján található:

http://www.mta.hu/ -> Pályázatok, ösztöndíjak ->
Folyamatosan beadható pályázatok -> 2. oldal közepe.

Közvetlen elérése:

http://www.mta.hu/index.php?id=942&backPid=1265&begin_at=5&tt_news=826&cHash=fedfcdf0a6

Kérjük a pályázatokat a kiírásban részletezett formában, elektronikus
úton a dubnai együttműködés új ügyintézőjének:
Kovacs Katalin
<kkovacs AT office.mta.hu>
és nekem:
Horvath Dezso
<horvath AT rmki.kfki.hu>
elküldeni a 2008. május 31-i határidőig. Egy nyomtatott és aláírt
példányt kérünk eljuttatni a következő címre:

MTA Nemzetközi Együttműködési Iroda (NEI)
1051 Budapest, Nádor utca 7.

A pályázatokat a Dubna-bizottság 2008 júniusában elbírálja és a sikeres pályázatok támogatására javaslatot tesz az MTA Főtitkárának. Mivel valamennyi jelenleg futó dubnai pályázat lejár 2008 végén, 2008 őszén újabb pályázati felhívást teszünk közzé 1-3 éves együttműködésekre.

Üdvözlettel:

Horváth Dezső
a Dubna-bizottság elnöke

  • [Fizinfo] Palyazati felhivas dubnai egyuttmukodesre, Dezso Horvath, Budapest: +36 1 392-2755, 05/13/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page