Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] meghivo PhD vedesre: Mechler Matyas Illes

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] meghivo PhD vedesre: Mechler Matyas Illes


Chronological Thread 
  • From: "Dr. Matyas Koniorczyk" <kmatyas AT optics.szfki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] meghivo PhD vedesre: Mechler Matyas Illes
  • Date: Mon, 31 Mar 2008 16:16:17 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: MTA SZFKI

--
MEGHÍVÓ

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola

nyilvános vitára tűzi ki

Mechler Mátyás Illés

,,Ultrarövid fényimpulzusok szóródása hullámhossznál kisebb
nanoréseken''


című doktori (PhD) értekezését.


A nyilvános vita (védés) helye:

Pécsi Tudományegyetem Természettudmányi Kar
(Pécs, Ifjúság útja 6.)
E/402-es helyiség (Intézetigazgatói Iroda)

Ideje: 2008 április 24, csütörtök 10:30 óra

A disszertáció és a tézisfüzet megtalálható a Doktori Iskola honlapján:

http://fizphd.ttk.pte.hu

illetve megtekinthető a PTE TTK-BTK könyvtárában.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.


Dr. Koniorczyk Mátyás
adjunktus
a PTE TTK FizDI titkára
  • [Fizinfo] meghivo PhD vedesre: Mechler Matyas Illes, Dr. Matyas Koniorczyk, 03/31/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page