Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Fizika PhD képzés a Debreceni Egyetemen

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Fizika PhD képzés a Debreceni Egyetemen


Chronological Thread 
  • From: "Laszlo Zolnai" <zolnai AT namafia.atomki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc: dbeke AT delfin.unideb.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fizika PhD képzés a Debreceni Egyetemen
  • Date: Thu, 27 Mar 2008 15:00:07 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Felhívás!

A Debreceni Egyetem Fizikai Tudományok Doktori Iskolája
felvételt hírdet 2008. szeptemberétől a fizika következő ágaiban:

1) Atom- és Molekulafizika
2) Atommagfizika
3) Szilárdtestfizika és anyagtudomány
4) Fizikai módszerek interdiszcilináris kutatásokban
5) Részecskefizika

A lehetséges témák részletes leirását lásd: http://www.doktori.hu ,
Egyéb tájékoztató anyagok az iskola honlapján találhatók:
http://dragon.unideb.hu/~physphd/ .

Jelentkezési határidő: 2008. május 5.

Zolnai László
az iskola titkára=================================================================
Dr. Laszlo Zolnai C.Sc.

senior research associate

Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences
(ATOMKI)
H-4001 Debrecen, Pf.: 51.,
Hungary

Tel: +36-52-509-214; +36-52-509-220; +36-52-509-200/11300
Fax: +36-52-416-181
Home: +36-52-489-389
Mobil: +36-30-429-4935
E-mail:
zolnai AT atomki.hu

URL: http://www.atomki.hu/~zolnai/
==================================================================
  • [Fizinfo] Fizika PhD képzés a Debreceni Egyetemen, Laszlo Zolnai, 03/27/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page