Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Dombi Peter

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Dombi Peter


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Dombi Peter
  • Date: Tue, 26 Feb 2008 07:15:02 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

DOMBI PÉTER (MTA SZFKI):
"Femtoszekundumos fény- és elektronforrások nagy térbeli felbontású
szerkezetvizsgálati módszerekhez
(munkabeszámoló)"

Idõpont: 2008. március 04. (kedd) 10:00
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Dombi Peter, Szeminarium koordinator, 02/26/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page