Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Mon, 25 Feb 2008 09:16:40 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Meghivó
az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete


Elõadó: van Driel Gesztelyi Lídia

Cím: Korona kitörések (CME-k) - legújabb eredmények

Kivonat
Mivel a korona kitörések táguló mágneses "buborékok", és a Nap koronája
tele van különféle orientációjú mágneses terekkel, a korona kitörések
(CME-k) kölcsönhatnak és mágnesesen átkötõdnek ha ellentétes irányú
mágneses erõvonalakkal találkoznak tágulásuk során. A mágneses átkötõdések
sorozata energia felszabadulással jár (kis flerek jelennek meg nyomában),
ami a koronában egy tágulófényes gyûrûként jelenik meg. Ilyen gyûrûket
valóban látunk a koronában, 1999-ben a SOHO/EIT mûszer képein fedezték fel
õket. Eddig a gyûrûk megjelenését (EIT waves) MHD hullámnak tulajdonították,
de több tuladonságuk a hullám értelmezéssel megmagyarázatlan maradt. A
fenti, általunk javasolt, új modell ezekre a jelenségekre (pl. hogy a CME
nyílásszöge azonos az EIT hullámok kiterjedésével, vagy hogy a korona a
CME alatt nagy területen elsötétül) természetes magyarázatot szolgáltat.

Ha a CME egy korona lyuk közelében jelenik meg, táguló mágneses hurkai
átkötõdhetnek a korona lyuknak a bolygóközi tér felé nyitott mágneses
erõvonalaival. A korona lyukak határa kifényesedik a mágneses átkötõdés
eredményeként, "aurora solaris" jelenik meg. Ez a kölcsönhatás a CME
mágneses erõvonalait a Napról leválaszthatja, részlegesen nyitottá teheti,
amelyet a bolygóközi térben mért egyirányú elektron áramlás is bizonyít.

A CME-k talppontjai környékén a plazma evakuációja miatt elsötétül a
napkorona. Két nap elteltével a korona visszanyeri a kitörés elõtti
fényességét. Vajon azt jelenti-e ez, hogy a CME mágneses kapcsolata
megszûnt a Nappal? Legújabb eredményünk szerint ez nem így van, amit a
bolygóközi térben az Interplanetáris CME-ben mért elektron
áramlás fennmaradása is bizonyít. Bemutatok egy modellszámítást, amely
szerint a CME-k erõvonalai sorozatos mágneses átkötõdések eredményeként
kidiffundálnak az eredeti talppont területérõl, de a mágneses kapcsolat a
Nappal nem szakad meg.

Az elõadás idõpontja: 2008. február 28, csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 13-17.


Patkós László s.k.ó


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page