Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Dávid Gyula: Kozmofizika '08

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Dávid Gyula: Kozmofizika '08


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <tepi AT mcse.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Dávid Gyula: Kozmofizika '08
  • Date: Wed, 13 Feb 2008 12:23:12 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Magyar Csillagászati Egyesület

Ma (szerda) este 19 órától:

Dávid Gyula: Fotonfürdőben - a hőhalál nyomai, avagy amiről a mikrohullámú háttérsugárzás árulkodik

A 2006-os fizikai Nobel-díjat a mikrohullámú háttérsugárzás tulajdonságainak pontos méréséért adták ki. Mi ez a sugárzás, amely rádiófotonok fürdőjében áztatja az egész Univerzumot? Mikor és milyen körülmények között keletkezett? Mit jelent az, hogy a sugárzás termikus jellegű? Hol van az a 2,7 K hőmérsékletű test, amellyel termikus egyensúlyban van? Hogy viselkedett, milyen döntő szerepet játszott a sugárzás az Univerzum korai, forró korszakaiban? Mire utal a sugárzás nagymértékben irányfüggetlen (izotróp) volta, és milyen fizikai folyamatokról árulkodnak az izotrópiától való parányi eltérések? És végül, de nem utolsósorban: miért lényegbevágó mindez a galaxisok - és így közvetve az emberiség - létrejötte szempontjából?

A Polaris Csillagvizsgáló megközelítése:
http://polaris.mcse.hu/kapcsolatfelvetel

Az előadás online nézése az MCSE oldalán megtalálható linkeken:
http://www.mcse.hu  • [Fizinfo] Dávid Gyula: Kozmofizika '08, Tepliczky István, 02/13/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page