Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] A szaz legidezettebb termeszetkutato - Heti Valasz

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] A szaz legidezettebb termeszetkutato - Heti Valasz


Chronological Thread 
  • From: Zimanyi Magdolna <mzimanyi AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] A szaz legidezettebb termeszetkutato - Heti Valasz
  • Date: Thu, 24 Jan 2008 18:19:16 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


T. Fizinfo,

felhivom a figyelmet a Heti Válasz legutóbbi (8. évfolyam 3. szám, 2008.01.17) számában megjelent cikkre, amely táblázatokat is tartalmaz.

A cikk cime:

A száz legidézettebb természetkutató

(HV-összeállítás,
reflektor AT hetivalasz.hu)

A cikk a biológia, fizika, kémia, matematika, orvosi tudományok, agrártudományok, földtudományok, müszaki tudományok területén közli tudósok nevét, Hirsch-index szerint sorba állitva, egyszersmind megadva a hivatkozások számát is; valamint kozli a hat legidézettebb magyar kutató adatait is, akik között öt természettudós található.

A sorrendbe állitás módszere természetesen vitatható, vitatják is, a cikk után egy vitafórum hozzászólásai is olvashatók. A táblázatokra rátekinteni azonban feltehetüleg érdekes és érdemes-

A cikk itt található:

http://www.hetivalasz.hu/cikk/0801/szaz_legidezettebb_termeszetkutato

Üdvözlettel

Zimányi Magdolna

KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Int.
Számítógép Hálózati Központ | Levélcím: H-1525 Budapest 114, Pf. 49
Tel: (+36-1)-392-2558 | FAX: (+36-1)-392-2503
E-mail:
mzimanyi AT sunserv.kfki.hu
|URL: http://www.kfki.hu/~mzimanyi
--------------------------------------------------------------------Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page