Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] centrifugális gravitáció

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] centrifugális gravitáció


Chronological Thread 
  • From: Benkő László <lbenko AT enternet.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] centrifugális gravitáció
  • Date: Thu, 17 Jan 2008 15:47:38 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Lényegében, az eltelt idő, és az említett kísérletek nagyszámú, és eltértő körülmények közötti vizsgálatának eredményeképen, azóta több dolog is tisztázódott. A leírtakat eredetileg három, egymástól különböző torziós ingával vizsgáltam, mértem. Ennek oka nyilvánvaló, nevezetesen, hogy feltehető, hogy az események során bekövetkezhet egy olyan eset is, hogy az inga egyedi tulajdonsága befolyásolja a történést. Azóta, a "hatást", még négy, tehát összesen 7 inga segítségével is elvégeztem. (eltekintve attól, hogy az eredmények semmilyen "tendenciózus" hibára nem utaltak!) A legkülönbözőbb lehetőségeket is megvizsgáltam, pl. gondosan kiküszöböltem minden elektrostatikus hatás lehetőségét, - nulla vezetékre kötött, árnyékolás segítségével, - a felmerült esetleges "rezonancia" lehetőségét, - az inga gyakorlatilag semmilyen fizika kapcsolatban nem állt a forgó rendszerrel, mert az inga a falhoz volt erősítve, a forgó rendszer pedig egy igen súlyos, gumi alátétekkel ellátott asztalon nyert elhelyzést. Mellesleg, ha a tapasztalt inga elfordulást rezonancia hozta volna létre, az elmozdulás nem lehetett volna a forgó korong távolságától és fordulatszámázól számítva tökéletesen arányos, valamint, kizárja az is, hogy az inga a már több százezer esetben, mindég azonos irányba, a forgó korong felé fordul el.
Megjegyzem, hogy a kísérletet igen sokan megtekintették eddig is, közölük most csak egyetlen nevet említenék, Holics Lászlót. Gondolom, ha valamilyen "triviális" dolog lenne, azt Holics tanár úr feltétlen észrevette volna, és megemlítette volna.
Manapság, már ezeken a kísérleteken túl vagyok. (Ha valaki kéri, a mért adatokat nagyon szívesen el tudom küldeni, kívánságra, bármikor be tudom mutatni.) Valójában, az egész kérdésre sikerült választ kapnom, bár, még teljes egészében, nem tisztult ki a kép. Az alapjai a dolgoknak az, hogy a mozgásokat kell helyesen, a természet szempontjából megfelelően értelmeznünk, és ekkor erre a dologra is, meg igen nagyszámú egyéb kérdésre is tökéletesen logikus, természet azonos választ nyerünk.
Benkő László
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page