Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD vedes - Vanyolos Andras

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD vedes - Vanyolos Andras


Chronological Thread 
  • From: Mihaly Gyorgy <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD vedes - Vanyolos Andras
  • Date: Mon, 03 Dec 2007 15:26:12 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&amp;#205;RAD&amp;#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


M E G H Í V Ó

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
TTK Fizika Doktori Tanácsa nyilvános vitára tûzte ki

Ványolos András

„Unconventional Condensates in Solid State Physics”

címû doktori dolgozatát.

A nyilvános vita ideje és helye:

2007. december 7. (péntek) 15 óra
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
F épület, III. lépcsõház, II. emelet 13.
(1111 Budapest, Budafoki út 8.)

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetõk a
BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:
http://dept.phy.bme.hu/phd/
G. Mihaly
Department of Physics
Budapest University of Technology and Economics
http://dept.phy.bme.hu/
  • [Fizinfo] PhD vedes - Vanyolos Andras, Mihaly Gyorgy, 12/03/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page