Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Az ELFT Elnökség közleménye

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Az ELFT Elnökség közleménye


Chronological Thread 
  • From: Kadar Gyorgy <kadargy AT mfa.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Az ELFT Elnökség közleménye
  • Date: Mon, 26 Nov 2007 15:20:43 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&amp;#205;RAD&amp;#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Elnöksége levelet intézett Szüdi Jánoshoz, az Oktatási és Kultúrális Minisztérium közoktatási szakállamtitkárához válaszul az OKM honlapján megjelent véleményezési felkérésre a kerettantervek tárgyában. http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1281&articleID=230163&ctag=articlelist&iid=1

A levél ellenvéleményt nyilvánít az OKM szakértői által kialakitott és a jelen kerettantervi javaslat által tovább erősiteni szándékolt hamis képpel szemben, amely egyre csökkenteni igyekszik a természettudományos képzés súlyát a közoktatáson belül. Rámutattunk, hogy a tanulók a középiskolát követő továbbtanulás során érthetik csak meg, hogy becsapták őket. A felsőoktatási követelményekhez való felzárkózás igénye súlyos, szinte teljesíthetetlen feladatokat állít mind a tanulók, mind a felelős egyetemi oktatók elé.

A levél röviden összefoglalja a fizika tárgyra vonatkozó kerettantervi javaslat szakmai hibáit. Kiemeli, hogy lehetetlenné vált a kísérletezés és a modern hétköznapi használati eszközök működési elveinek megismertetése. Felhívja a figyelmet az Ember és társadalom műveltségi körhöz tartozó anyag kultúrális egyoldalúságára, amit tükröz például az is, hogy Einstein nem került be a világtörténelmet alakító személyiségek sorába. A részletes szakmai-pedagógiai kifogásokat a levélhez csatolt négyoldalas mellékletben foglaltuk össze. Felhívtuk a figyelmet a tárgyhoz kapcsolódó petició 1100-nál több összegyült aláírására. http://www.ipetitions.com/petition/fizika_tanterv/

A levél teljes szövegét az Elnökség a válasszal együtt kívánja nyilvánosságra
hozni.
  • [Fizinfo] Az ELFT Elnökség közleménye, Kadar Gyorgy, 11/26/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page