Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fizinfoba

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fizinfoba


Chronological Thread 
  • From: Varga Péter <vargap AT mfa.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fizinfoba
  • Date: Tue, 06 Nov 2007 12:54:27 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Nagy Dénes Lajosnak

Kedves Dénes!

A Te órád nem a Múzeum kőrúti óra. Gondolom, nem jár, mert akkor feltűnt volna, hogy évente egy napot siet, hacsak kontár kezek nem hosszabbították meg az ingáját. Ugyanis a sziderikus időt mérte. Somogyi Tóni a kozmikus sugáruzás anizotrópiájának a kimutatásával foglakozott. Mivel a kisebb energiájú töltött részek a csillagközi mágneses mezőkön szóródnak, csak a nagy energiájú protonok (> 10^14 eV) őrzik meg eredetüket. Ezek persze a földi atmoszférában kölcsönhatnak, de a Föld ferelüleztén kiterejedt légizáporok ( akár 100 négyzetméterre egyszerre beeső részecskék ) innen származnak. A forgó Föld végigpásztázza az eget, ha a csillagászati idő függvényében mérjük a légizáporok számát, akkor megtudjuk, milyen irányból jönnek a részecskék. A záporok számát negyedóránként regisztrálták, ezt vezérelték a nagymutató végén levő kontaktusok.

Amikor Tóni előállt ötletével (kb. 1959-ben), hogy mintegy öt év alatt öt millió légizáport szeretne regisztrálni , hitetlenkedtünk. Hogyan képes valaki öt évig ugyanazt mérni! Azután vagy 25 évet dolgozott amíg nemcsak honi, hanem főleg külföldi mérései alapján kimutatta a galaktikus anizotrópiát. Bővebbet Varga Andrástól lehet erről tudni.

Egy anekdóta, de megesett. Amikor a Tervhivatalban megtudták, hogy a KFKI-ban a kiterjedt légizáporokkal foglakoznak, akkor a mezőgazdaság szempontjából fontos kutatásnak akarták minősíteni a témát.

Üdvözöl
Varga Péter  • [Fizinfo] Fizinfoba, Varga Péter, 11/06/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page