Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Orias magneses ellenallas 2D e-gazban - MFA Szeminarium 2007-11-07 11:00

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Orias magneses ellenallas 2D e-gazban - MFA Szeminarium 2007-11-07 11:00


Chronological Thread 
  • From: HAJNAL Zoltán <hajnal AT mfa.kfki.hu>
  • To: mfa AT mfa.kfki.hu
  • Cc: naplo AT mfa.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Orias magneses ellenallas 2D e-gazban - MFA Szeminarium 2007-11-07 11:00
  • Date: Tue, 06 Nov 2007 10:17:56 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák, Tisztelt Érdeklődők!

A következő MFA Szeminárium előadója

Dr. Papp György
Szegedi Tudományegyetem
http://titan.physx.u-szeged.hu/physics/theophys/

Előadásának címe és rövid összefoglalója:

Óriás mágneses ellenállás kétdimenziós elektrongázban

A hőmérséklet függést is figyelembe véve vizsgáljuk az óriás mágneses
ellenállás hatást mágnesesen modulált kétdimenziós elektrongázban, amely
úgy valósítható meg, hogy a heteroszerkezet fölé és alá két, párhuzamos
ferromágneses anyagot rétegezünk. Az elektronok számára létrejövő
potenciál parallel mágnesezettség esetén lehetővé teszi az elektronok
rezonáns alagutazását, míg ezt a lehetőséget az antiparallel
mágnesezettséghez tartozó potenciál kizárja. Ez az eltérés óriás
mágneses ellenállás arányt eredményez, melynek értéke 10^31%-ot is
elérheti. Az óriás mágneses ellenállás arány erős hőmérséklet függést
mutat, de vizsgálataink azt mutatják, hogy GaAs heteroszerkezet
realisztikus paramétereivel az érték eléri a 10^4%-ot 4 K-en.

A szeminárium a szokott időben és helyen:

szerdán, 2007. november 7-én 11:00 órakor
MTA MFA Tanácsterem (KFKI Campus, 26. ép.)

ahol minden érdeklődőt szívesen látunk!

Üdvözlettel,

Hajnal Zoltán

  • [Fizinfo] Orias magneses ellenallas 2D e-gazban - MFA Szeminarium 2007-11-07 11:00, HAJNAL Zoltán, 11/06/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page