Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD vedes - Varallyay Zoltan

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD vedes - Varallyay Zoltan


Chronological Thread 
  • From: Mihaly Gyorgy <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD vedes - Varallyay Zoltan
  • Date: Tue, 30 Oct 2007 16:53:32 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


PhD értekezés nyilvános vitája

Várallyay Zoltán:
”Nonlinear wave propagation and ultrashort pulse compression in step-index and microstructured fibers”

2007. november 9. (péntek) 14 óra
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
F épület, III. lépcsõház, II. emelet 13.
(1111 Budapest, Budafoki út 8.)

Az értekezés és a tézispontok megtekinthetõk a
BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:

http://dept.phy.bme.hu/phd/


G. Mihaly
Department of Physics
Budapest University of Technology and Economics
http://dept.phy.bme.hu/
  • [Fizinfo] PhD vedes - Varallyay Zoltan, Mihaly Gyorgy, 10/30/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page