Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - �rkorszak

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

�rkorszak


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: rkorszak
  • Date: Tue, 30 Oct 2007 13:27:53 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>_Meghivó_

Kedves Kollégák,

az elsõ szputnyik fellövésének 50. évfordulója alkalmából elõadássorozatot
tartunk november 7-én, az
MTA KTM Csillagászati Kutatóintézetének elõadótermében, délelõtt 9:30-tól.

Hat elõadásban röviden áttekintjük, milyen szerepük volt az ûreszközöknek
a csillagászatban és az ûrfizikában, mint alapkutatásokban. Beszámolunk az
égitestek és a közöttük levõ anyag vizsgálatáról a legkülönbözõbb
ûreszközök segítségével a Naptól kiindulva a galaxis határáig és azon túl,
hangsúlyozva az elért magyar eredményeket.

Nagyon jó lenne, ha rendezvényünkön minél nagyobb számban vennénk részt,
mindenkit szeretettel várunk.

Viszlát a jövõ szerdán: Oláh Katalin, elnök, MTA Csillagászati és
Ûrfizikai Bizottság

Az ûrkorszak 50 éve a csillagászati és ûrfizikai kutatások tükrében

2007. november 7, szerda 9:30- 13:30
Helye: Az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézetének elõadóterme
1121 Budapest, Konkoly-Thege M.- út 15-17.

Elnököl: Dr. Almár Iván, tud. doktora

Az elõadások:

Lídia van Driel-Gesztelyi MTA doktora: A napfizika aranykora:
ûr-napkutatás

Illés Erzsébet kandidátus: Új felismerések a bolygórendszerrel
kapcsolatban az ûrkutatás hatására

Erdõs Géza kandidátus: Ûrfizikai mérések a bolygóközi térben

Paparó Margit MTA doktora: Mennyivel mondanak többet a csillagok a Föld
légköre nélkül?

Balázs Lajos MTA doktora: Csillagközi anyag - az ûrbõl

Frey Sándor PhD: Extragalaktikus csillagászat és kozmológia a világûrbõl


  • rkorszak, Kalman Belane, 10/30/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page