Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Fri, 28 Sep 2007 09:18:48 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>Meghivó
az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete szemináriumára

Elõadó: Kõvári Zsolt

Cím: "Differenciális rotáció és felszíni áramok mérése csillagokon"

kivonat:
Foltos csillag felszínérõl készített idõsoros Doppler-képek alapján
lehetõség nyílik a csillag felszíni áramlásainak feltérképezésére. E célra
két módszert is kidolgoztunk, az ACCORD ("Average Cross-CORrelation of
contiguous Doppler images"), és az LCT ("Local Correlation Tracking")
névre keresztelt eljárásokat. A módszereket teszt adatsoron és valós
észlelési adatokon (LQ Hya, sigma Gem, UZ Lib) is kipróbáltuk és biztató
egyezést tapasztaltunk. A sigma Gem vizsgálatát részletesen ismertetem. A
csillagon antiszoláris differenciális rotációt és pólus irányú
meridionális áramlást tapasztaltunk, ami összhangban áll az elméleti (MHD)
megközelítéssel.

Az elõadás idõpontja: 2007. október 4, csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós u. 13-17

Patkós László s.k.  • [Fizinfo] csillagda szeminariuma, Kalman Belane, 09/28/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page