Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Dr. Terry Frankcombe

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Dr. Terry Frankcombe


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT www.szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Dr. Terry Frankcombe
  • Date: Wed, 5 Sep 2007 09:01:22 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

S Z F K I S Z E M I N Á R I U M


DR. TERRY FRANKCOMBE (Physical Chemistry, Department of Chemistry, Göteborgs
Universitet, SE-412 96 Göteborg, Sweden ):
"The importance of vibrations in modelling complex metal hydrides"

Idõpont: 2007. szeptember 11. (kedd) 10:00
Hely: IV. épület, Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar

Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Dr. Terry Frankcombe, Szeminarium koordinator, 09/05/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page