Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ph.D. dolgozat házivédése - RMKI, Kozmikus Föosztály

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ph.D. dolgozat házivédése - RMKI, Kozmikus Föosztály


Chronological Thread 
  • From: Tatrallyay Mariella <mariella AT rmki.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ph.D. dolgozat házivédése - RMKI, Kozmikus Föosztály
  • Date: Tue, 4 Sep 2007 11:08:38 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


MEGHIVÓ

Az RMKI Kozmikus Fizikai Föosztálya Márkusné Bebesi Zsófia
Ph.D. dolgozatának házivédésére hivja meg az érdeködöket.

A dolgozat cime: A Szaturnusz-magnetoszféra összetételének és a Titán globális plazmakörnyezetének vizsgálata a Cassini plazma spektrométer mérései alapján.

Idöpont: 2007. szept. 6. csütörtök d.e. 10 óra

Helyszin: KFKI telephely 2. épület 109. szoba (médiaterem)
  • [Fizinfo] Ph.D. dolgozat házivédése - RMKI, Kozmikus Föosztály, Tatrallyay Mariella, 09/04/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page