Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szeptemberi HISTORIA előzetes

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szeptemberi HISTORIA előzetes


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc: Vamos Judit <vamos AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Szeptemberi HISTORIA előzetes
  • Date: Fri, 31 Aug 2007 14:23:08 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


Tisztelt Fizinfo Olvasók!

2007. szeptember hó folyamán előreláthatólag az alábbi jeles személyekkel
gazdagodik a "HISTÓRIA" - a természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
gyűjteménye. A lista nem teljes, csak azok a tudósok, tanárok szerepelnek
benne, akik születésük, életük, tevékenységük által Magyarországhoz
kötődnek.

Az egyes személyekhez tartozó részletek elolvasásához a
http://www.kfki.hu/physics/historia/2007/histszept.html címen lévő
listában az adott névre lehet kattintani az évforduló napjától.

Természettudós, tanár:

Klein Mihály természetkutató

Fizikus, csillagász, meteorológus, földtudós, tanár:

Zách Ferenc Xavér csillagász, geodéta
Kondor Gusztáv csillagász, matematikus
Heller Ágost matematika- és fizikatanár, fizikatörténész
Kövesligethy Radó csillagász
Nagy L. József fizikatanár, természettudományi író
Náray-Szabó István fiziko-kémikus
Érdi Krausz György geodéta, térképész, mérnök
Papp György fizikus, gépészmérnök
Kolbenheyer Tibor csillagász, geofizikus
Szebehely Győző csillagász, gépészmérnök

Kémikus, vegyész, vegyészmérnök, orvos, tanár:

Almási Balogh Pál orvos, tudományszervező
Hugonnay Vilma orvosnő
Pfeifer Ignác vegyészmérnök
Konek Frigyes vegyész
Richter Gedeon gyógyszerész
Prodam Guidó gyógyszerész, pilóta, repülőgéptervező
Herke Sándor agrokémikus, talajvegyész
Vándor József vegyészmérnök
Valkó Imre kolloidkémikus, textilvegyész
Sarudi Imre vegyészmérnök 100 éve született
Bognár János vegyész
Szabó Dezső kémikus

Matematikus, statisztikus, tanár:

Schirkhuber Móric matematika- és fizikatanár
Kőváry László statisztikus, magyar történész
Mahler Ede matematikus, egyiptológus, orientalista, régész

Széky István mennyiségtan- és természettantanár
Faragó Andor matematika- és fizikatanár
Fallenbüchl Tivadar matematika- és fizikatanár
Szász Ottó matematikus
Grünwald Géza matematikus
Fodor Géza matematikus

Mérnök, tanár:

Pecz Samu építészmérnök
Walek Károly bányamérnök, matematikus
Corchus Géza gépészmérnök
Szilvay Kornél gépészmérnök
Komondy Zoltán gépészmérnök
Sikó Attila mérnök
Goldmark Péter Károly mérnök, fizikus
Mistéth Endre hídépítő mérnök

Sz.K.
**********************************************************************
Érdemes megnézni: http://www.kfki.hu/new/
http://www.kfki.hu/physics/historia
Szalay Istvanne (Kati) Tel: +36-1-392-2562 Fax: +36-1-392-2503
MTA KFKI Reszecske- es Magfizikai Kut.Int. Szamitogep Halozati Kozpont

e-mail:szalay AT sunserv.kfki.hu
http://www.kfki.hu/~szalay/
**********************************************************************

  • [Fizinfo] Szeptemberi HISTORIA előzetes, Szalay Kati, 08/31/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page