Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] augusztusi HISTORIA emlekezteto

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] augusztusi HISTORIA emlekezteto


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc: Vamos Judit <vamos AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] augusztusi HISTORIA emlekezteto
  • Date: Fri, 31 Aug 2007 14:21:24 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


Tisztelt Fizinfo Olvasók!

2007. augusztus hó folyamán az alábbi jeles személyekkel gazdagodott
a "HISTÓRIA" - a természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
gyűjteménye. A lista nem teljes, csak azok a tudósok, tanárok szerepelnek
benne, akik születésük, életük, tevékenységük által Magyarországhoz
kötődnek.

Az egyes személyekhez tartozó részletek elolvasásához a
http://www.kfki.hu/physics/historia/2007/histaug.html címen lévő listában
az adott névre kell kattintani.

Természettudós, tanár:

Buchholtz György ifj. természettudós
Augustini Sámuel, ab Hortis természettudós
Bardócz Lajos természettudományi író

Fizikus, csillagász, meteorológus, földtudós, tanár:

Vitéz János humanista főpap - csillagászat
Tomka-Szászky János lelkész, tanár - történeti földrajz
Szíjártó Miklós természettan- és mennyiségtantanár
Kovács Zoltán fizika- és matematikatanár, tankönyvíró
Glücklich Vilma fizika- és matematikatanár
Jakucs István fizikatanár
Orowan, (Orován) Egon fizikus, metallurgus
Glasner Imre fizikus
Sándor János fizikus

Kémikus, vegyész, vegyészmérnök, orvos, tanár:

Schenk Sámuel Lipót orvos, embriológus
Plósz Pál orvos, biokémikus
Ruzitska Béla vegyész
Rhorer László orvos, fizikus, röntgenológus
Irk Károly vegyész
Györki József vegyészmérnök
Fehér István vegyészmérnök
Horváth Árpád vegyészmérnök, technikatörténész
Várterész Vilmos sugárbiológus
Kabai János kémikus

Matematikus, statisztikus, tanár:

Konek Sándor statisztikus
Martin Lajos matematikus, feltaláló
Corzan Avendano Gábor matematikus
Erdős Lajos matematika- és fizikatanár
Vajnóczky István matematikát, fizikát oktató tudós

Mérnök, tanár:

Fuchs Vilmos geológus, bányamérnök, kohász
Jubál Károly mérnök
Farbaky István bányamérnök
Steindl Imre építész
Kolossváry Ödön mérnök
Bánki Donát gépészmérnök, feltaláló
Beke József mérnök
Bresztovszky Béla mérnök
Böszörményi Jenő gépészmérnök
Mándi Andor gépészmérnök
Lévai Pál gépészmérnök
Vecsei Géza villamosmérnök
Bendefy László mérnök, geológus, geodéta
Greschik Gyula gépészmérnök
Heller László gépészmérnök
Benedek Pál mérnök
Gillemot László gépészmérnök
Katona János gépészmérnök
Csáki Frigyes gépészmérnök

Sz.K.
**********************************************************************
Érdemes megnézni: http://www.kfki.hu/new/
http://www.kfki.hu/physics/historia
Szalay Istvanne (Kati) Tel: +36-1-392-2562 Fax: +36-1-392-2503
MTA KFKI Reszecske- es Magfizikai Kut.Int. Szamitogep Halozati Kozpont

e-mail:szalay AT sunserv.kfki.hu
http://www.kfki.hu/~szalay/
**********************************************************************

  • [Fizinfo] augusztusi HISTORIA emlekezteto, Szalay Kati, 08/31/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page