Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD vedes - Bencze Attila

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD vedes - Bencze Attila


Chronological Thread 
  • From: Mihaly Gyorgy <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc: doktori AT ttdh.bme.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD vedes - Bencze Attila
  • Date: Fri, 24 Aug 2007 10:39:04 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


M E G H Í V Ó

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
TTK Mérnökfizikus Szak Doktori Tanácsa nyilvános vitára tûzte ki

Bencze Attila

„Plazmafluktuációk és turbulens áramlások vizsgálata fúziós plazmákban”

címû doktori dolgozatát.

A nyilvános vita ideje és helye:

2007. szeptember 4. (kedd) 10:30 óra
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
K épület, magasföldszint 65 (KMF65)
(1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3.)G. Mihaly
Department of Physics
Budapest University of Technology and Economics
http://dept.phy.bme.hu/
  • [Fizinfo] PhD vedes - Bencze Attila, Mihaly Gyorgy, 08/24/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page