Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Toth Geza

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Toth Geza


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT www.szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Toth Geza
  • Date: Sat, 18 Aug 2007 07:21:33 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

S Z F K I S Z E M I N Á R I U M


TÓTH GÉZA (MTA SZFKI):
"Kvantum összefonódottság kísérleti detektálása sokrészecskés rendszerekben"

Idõpont: 2007. augusztus 23. (csütörtök) 10:00
Hely: IV. épület, Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar

Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Toth Geza, Szeminarium koordinator, 08/18/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page