Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Augusztusi HISTORIA előzetes

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Augusztusi HISTORIA előzetes


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Augusztusi HISTORIA előzetes
  • Date: Tue, 31 Jul 2007 12:39:40 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


Tisztelt Fizinfo Olvasók!

2007. augusztus hó folyamán előreláthatólag az alábbi jeles személyekkel
gazdagodik a "HISTÓRIA" - a természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
gyűjteménye. A lista nem teljes, csak azok a tudósok, tanárok szerepelnek
benne, akik születésük, életük, tevékenységük által Magyarországhoz kötődnek.

Az egyes személyekhez tartozó részletek elolvasásához a
http://www.kfki.hu/physics/historia/2007/histaug.html címen lévő listában
az adott névre lehet kattintani az évforduló napjától.

Természettudós, tanár:

Buchholtz György ifj. (1688-1737) természettudós
Augustini Sámuel, ab Hortis (1729-1792) természettudós
Bardócz Lajos (1832-1898) természettudományi író 175 éve született

Fizika, csillagászat, meteorológia, földtudományok, tanár:

Vitéz János (1408-1472) humanista főpap - csillagászat
Tomka-Szászky János (1700-1762) evangélikus lelkész, gimnáziumi tanár -
történeti földrajz
Heller Ágost (1843-1902) fizikus
Jakucs István (1882-1964) fizikatanár 125 éve születet
Glasner Imre (1907-1943) fizikus 100 éve született
Sándor János (1921-1977) fizikus

Kémikus, vegyész, vegyészmérnök, orvos, tanár:

Schenk Sámuel Lipót (1840-1902) orvos, embriológus
Plósz Pál (1844-1902) orvos, biokémikus
Rhorer László (1874-1937) orvos, fizikus, röntgenológus
Györki József (1891-1957) vegyészmérnök 50 éve halt meg
Fehér István (1907-1986) vegyészmérnök 100 éve született
Horváth Árpád (1907-1990) vegyészmérnök, technikatörténész 100 éve
született
Várterész Vilmos (1917-1972) sugárbiológus
Kabai János (1927-1988) kémikus
Irk Károly (1882-1924) vegyész 125 éve született

Matematikus, statisztikus, tanár:

Konek Sándor (1819-1882) statisztikus 125 éve halt meg
Martin Lajos (1827-1897) matematikus, feltaláló
Corzan Avendano Gábor (1827-1903) matematikus
Szíjártó Miklós (1862-1932) mennyiségtan- és természettantanár 75 éve
halt meg
Vajnóczky István (1882-1931) piarista pap, gimnáziumi tanár, matematikát,
fizikát oktató tudós 125 éve született

Mérnök, tanár:

Fuchs Vilmos (1802-1853) geológus, bányamérnök, kohász
Jubál Károly (1817-1853) mérnök
Farbaky István (1837-1928) bányamérnök
Steindl Imre (1839-1902) építész
Kolossváry Ödön (1857-1921) mérnök 150 éve született
Bánki Donát (1859-1922) gépészmérnök, feltaláló
Beke József (1867-1940) mérnök
Bresztovszky Béla (1872-1941) mérnök
Böszörményi Jenő (1872-1957) gépészmérnök 50 éve halt meg
Mándi Andor (1891-1972) gépészmérnök
Lévai Pál (1892-1957) gépészmérnök 50 éve halt meg
Vecsei Géza (1902-1960) villamosmérnök
Bendefy László (1904-1977) mérnök, geológus, geodéta
Greschik Gyula (1904-1982) gépészmérnök 125 éve halt meg
Heller László (1907-1980) gépészmérnök 100 éve született
Benedek Pál (1908-1942) mérnök
Gillemot László (1912-1977) gépészmérnök
Katona János (1912-1977) gépészmérnök
Csáki Frigyes (1921-1977) gépészmérnök

Sz.K.
**********************************************************************
Érdemes megnézni: http://www.kfki.hu/new/
http://www.kfki.hu/physics/historia/
Szalay Istvanne (Kati) Tel: +36-1-392-2562 Fax: +36-1-392-2503
MTA KFKI Reszecske- es Magfizikai Kut.Int. Szamitogep Halozati Kozpont

e-mail:szalay AT sunserv.kfki.hu
http://www.kfki.hu/~szalay/
**********************************************************************

  • [Fizinfo] Augusztusi HISTORIA előzetes, Szalay Kati, 07/31/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page