Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Juliusi HISTORIA emlekezteto

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Juliusi HISTORIA emlekezteto


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Juliusi HISTORIA emlekezteto
  • Date: Tue, 31 Jul 2007 11:09:29 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


Tisztelt Fizinfo Olvasók!

2007. július hó folyamán az alábbi jeles személyekkel gazdagodott
a "HISTÓRIA" - a természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók
gyűjteménye. A lista nem teljes, csak azok a tudósok, tanárok szerepelnek
benne, akik születésük, életük, tevékenységük által Magyarországhoz kötődnek.

Az egyes személyekhez tartozó részletek elolvasásához a
http://www.kfki.hu/physics/historia/2007/histjul.html címen lévő listában
az adott névre kell kattintani.

Fizika, csillagászat, meteorológia, földtudományok, tanár:

Horváth (Ker.)János (1732-1799) természettantanár 275 éve született
Haberle Károly (1764-1832) botanikus, meteorológus, orvos 175 éve halt
meg
Riegl Sándor (1863-1932) csillagász 75 éve halt meg
Bártfay (Paczona) József (1865-1937) meteorológus, csillagász
Oszlaczky Szilárd (1902-1986) geofizikus
Huszka Ernőné Fábián Ilona (1907-2001) fizikatanár 100 éve született
Valkó Iván Péter (1912-1987) fizikus-mérnök
Tarján Imre (1912-2000) biofizikus, kristályfizikus
Csada Imre (1916-1992) csillagász
Fényes Imre (1917-1977) elméleti fizikus
Dankó Sándor (1922-1995) amatőrcsillagász, ismeretterjesztő
Hatvany József (1926-1987) fizikus, mérnök
Sajó Péter (1941-1992) mérnök, amatőrcsillagász

Kémikus, vegyész, vegyészmérnök, orvos, tanár:

Kováts Mihály (1762-1851) orvos
Nendtvich Károly (1811-1892) orvos, kémikus
Pantocsek Leó Valentin (1812-1893) orvos, pirokémikus, üvegművész, feltaláló
Schick Béla (1877-1967) gyermekorvos
Scherf Emil (1883-1967) vegyészmérnök, hidrogeológus
Wolf Emil (1886-1947) kutató vegyész
Loczka Alajos (1892-1972) kémikus
Mika József (1897-1975) kémikus, vaskohómérnök
Rom Pál (1902-1962) vegyész, gyógyszerész
Weiszfeiler Gyula (1902-1984) mikrobiológus
Csajághy Gábor (1903-1972) vegyészmérnök
Fehér Ödön (1924-1977) vegyészmérnök, gyógyszerkémikus

Matematikus, statisztikus, tanár:

Fényes Elek (1807-1876) statisztikus 200 éve született
Batta István (1882-1926) matematika- és fizikatanár 125 éve született
Nyáry Béla (1882-1961) matematika- és fizikatanár 125 éve született
Vermes Pál (1897-1968) matematikus
Juvancz Iréneusz (1910-1982) orvos, matematikus 25 éve halt meg
Gallai Tibor (1912-1992) matematikus

Mérnök, tanár:

Táborszky Ottó (1852-1902) gépészmérnök
Kerpely Antal (1837-1907) kohómérnök 100 éve halt meg
Kerpely Antal ifj. (1866-1917) kohómérnök
Kaán Károly (1867-1940) erdőmérnök
Gerő Sándor (1882-1972) gépészmérnök 125 éve született
Gaál Sándor (1883-1972) hadmérnök, fizikai szakíró
Lechner Egon (1890-1967) gépészmérnök
Macskásy Árpád (1904-1977) gépészmérnök
Herczeg Márton (1936-1987) növénynemesítő, agrármérnök

Sz.K.
**********************************************************************
Érdemes megnézni: http://www.kfki.hu/new/
http://www.kfki.hu/physics/historia/
Szalay Istvanne (Kati) Tel: +36-1-392-2562 Fax: +36-1-392-2503
MTA KFKI Reszecske- es Magfizikai Kut.Int. Szamitogep Halozati Kozpont

e-mail:szalay AT sunserv.kfki.hu
http://www.kfki.hu/~szalay/
**********************************************************************

  • [Fizinfo] Juliusi HISTORIA emlekezteto, Szalay Kati, 07/31/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page