Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD vedes -- Temleitner Laszlo

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD vedes -- Temleitner Laszlo


Chronological Thread 
  • From: Mihaly Gyorgy <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD vedes -- Temleitner Laszlo
  • Date: Fri, 06 Jul 2007 12:17:48 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


                                  M E G H Í V Ó

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
TTK Mérnökfizikus Szak Doktori Tanácsa nyilvános vitára tûzte ki

                                   Temleitner László

„Szerkezeti rendezetlenség vizsgálata neutrondiffrakcióval és számítógépes szimulációval”

címû doktori dolgozatát.

A nyilvános vita ideje és helye:

2007. július 18. (szerda) 10 óra
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
K épület, alagsor 61.
(1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3.)

G. Mihaly
Department of Physics
Budapest University of Technology and Economics
http://dept.phy.bme.hu/


  • [Fizinfo] PhD vedes -- Temleitner Laszlo, Mihaly Gyorgy, 07/13/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page