Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] állás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] állás


Chronological Thread 
  • From: Gurin Peter <gurin AT almos.vein.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] állás
  • Date: Mon, 18 Jun 2007 10:57:26 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák!

A Pannon Egyetem Mérnöki Kara pályázatot hirdet tanársegédi állás
betöltésére a Fizika Intézetben. A kinevezett egyetemi tanársegéd feladata
fizika szemináriumok, fizika, elektronika és mechatronika laboratóriumi
gyakorlatok vezetése, valamint részvétel a Fizika Intézet profiljának
megfelelõ kutató-fejlesztõ munkában.

A pályázó rendelkezzék szakirányú (fizikus, mérnök-fizikus,
villamosmérnök) egyetemi végzettséggel és legalább egy idegen nyelvbõl
középfokú komplex nyelvvizsgával, továbbá igazolással, hogy felvételt
nyert szakirányú doktori iskolába. (PhD fokozattal rendelkezõ jelölt a
pályázat elbírálása szempontjából elõnyt élvez.)

A pályázati feltételek formai és tartalmi részletei felõl érdeklõdni
Szalai István intézetvezetõnél lehet a

szalai AT almos.vein.hu
e-mail címen vagy a
(88) 624-251 telefonszámon.

Beadási határidõ:
2007. július 15.

Lásd még: http://www.vein.hu/www/tanszekek/fizika/index.htm
  • [Fizinfo] állás, Gurin Peter, 06/18/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page