Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Thu, 17 May 2007 12:21:59 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2007. május 24-én, csütörtökön 11:00-kor


Radnai Gyula
(ELTE)

A diák Wigner Jenő


címmel előadást tart.
Előtte 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.

Máté Zoltán

Kivonat:

Manapság újra megnőtt a sikeres emberek élete iránti érdeklődés.
Keressük a titkot, a stratégiát, aminek birtokában mi is sikeresek
lehetnénk. A jövő mérnökeit, fizikusait persze első sorban a sikeres
mérnökök, fizikusok élete érdekli. Wigner Jenő mérnök is volt, fizikus
is volt, Nobel-díjat is kapott. Úgy tűnik, hogy az ő életstratégiája
minta lehet a számunkra. Persze, ha belegondolunk abba, hogy
Wigner Jenő 1912 őszétől 1920 nyaráig járt a Fasorban gimnáziumba,
miközben lezajlott egy világháború, az ország államformája
Osztrák-Magyar Monarchiából Magyar Népköztársasággá majd
Tanácsköztársasággá, majd kormányzó vezette, király nélküli Királysággá
változott, rádöbbenhetünk, hogy mégsem lehettek ezek mintaadó évek egy
tinédzser személyiségének kialakulásához, a sikeres életpálya
megalapozásához.
Hogyan birkózott a család, az iskola és maga Wigner Jenő az állandóan
változó körülmények adta problémákkal? Milyen diákkora volt Wigner
Jenőnek? Erről szól az előadás.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page