Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: Gulyas a velemenydinamikarol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: Gulyas a velemenydinamikarol


Chronological Thread 
  • From: Tamas Geszti <geszti AT complex.elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc: lgulyas AT colbud.hu, complex AT complex.elte.hu, fiziqs AT ludens.elte.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: Gulyas a velemenydinamikarol
  • Date: Thu, 17 May 2007 11:36:35 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára:

Gulyás László (Bolyai Kollégium):

Vélemények dinamikája endogén hálózatokon


Egy Ising-típusú modell keretében azt vizsgáljuk, mi történik, ha az
interakciós topológiát leíró hálózat változásának idõskálája azonos
az azon zajló döntések idõskálájával. Feltesszük továbbá, hogy a
hálózat változása nem független a hálózatot alkotó ágensek
döntéseitõl. (A szituáció gyakorlati elõfordulására példát is
adunk.)


Az elõadás kezdete: május 22-én, kedden kettõkor,
helye: ELTE TTK északi épület, 5.55-ös terem.

Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.
  • [Fizinfo] KRFT tea: Gulyas a velemenydinamikarol, Tamas Geszti, 05/17/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page