Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghívó Grid-felhasználói fórumra: RMKI, 2007. május 4.

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghívó Grid-felhasználói fórumra: RMKI, 2007. május 4.


Chronological Thread 
  • From: "Dezso Horvath, RMKI, Budapest: +36 1 392-2755" <horvath AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Meghívó Grid-felhasználói fórumra: RMKI, 2007. május 4.
  • Date: Fri, 27 Apr 2007 07:25:19 +0200 (MEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó HunGrid-felhasználói fórumra

Ideje: 2007. május 4., 10:00 - 13:00

Helye: MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet
H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33

Célja: megismertetni a szélesebb kutatóközönséggel a Grid-számítástechnika
felhasználási lehetőségeit.

Előadások:

Sipos Gergely (MTA SZTAKI): A HunGrid infrastruktúra és alkalmazásfejlesztő
környezete (30 perc)

Kövári Kálmán (MTA RMKI): A Grid-rendszer biztonsági kérdései (30')

Szünet

Ódor Géza (MTA MFA): Felhasználás fázisátmenetek tanulmányozására (20')

Fodor Gyula (MTA RMKI): Felhasználás oszcillonok élettartamának
vizsgálatára (15')

László András (MTA RMKI): Felhasználás kísérleti részecskefizikában és
gravitácios hullámok szimulálásában (20')

  • [Fizinfo] Meghívó Grid-felhasználói fórumra: RMKI, 2007. május 4., Dezso Horvath, RMKI, Budapest: +36 1 392-2755, 04/27/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page