Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Kémia Oktatásért díj 2007

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Kémia Oktatásért díj 2007


Chronological Thread 
  • From: Miklos Riedel <riedel AT ludens.elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Kémia Oktatásért díj 2007
  • Date: Wed, 25 Apr 2007 13:32:57 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Eotvos University

"Kémia Oktatásért" díj 2007

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 1999-ben díjat alapított általános,
közép- és szakközépiskolai tanárok részére, hogy támogassa és erõsítse a
kémia színvonalas iskolai oktatását. "A Richter Gedeon Alapítvány a
Magyar Kémia Oktatásért" kuratóriuma a díjazottakat azok közül a
jelöltek közül választja ki, akik több éve elismerten a legtöbbet teszik
a kémia iránti érdeklõdés felkeltésére, a kémia megszerettetésére,
továbbá akiknek tanítványai az utóbbi években sikeresen szerepeltek a
hazai és a nemzetközi kémiai jellegû tanulmányi versenyeken. A "Kémia
Oktatásért" díjat 1999. óta eddig összesen 34 tanár nyerte el.

Az Alapítvány a díjat a 2007. évre újra kiírja.
Kérjük, hogy a kuratórium munkájának elõsegítésére tegyenek írásos
javaslatokat a díjazandó tanárok személyére. A rövid, legfeljebb egy
oldalas írásos ajánlás tényszerû adatokat tartalmazzon a javasolt
személy munkásságára vonatkozóan. A díj elsõsorban a magyarországi
kémiatanárok elismerést célozza, de a határon túli iskolákban, magyar
nyelven tanító kémiatanárok is javasolhatók (ebben az esetben egy
magyarországi és még egy helyi ajánlás is szükséges). Az írásos
ajánlásokat legkésõbb 2007. szeptember 10.-ig kell eljuttatni az
Alapítvány címére (Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért,
1475 Budapest, Pf. 27). A díjak ünnepélyes átadására 2007. õszén, késõbb
megjelölendõ idõpontban kerül sor.

Közli Riedel Miklós
  • [Fizinfo] Kémia Oktatásért díj 2007, Miklos Riedel, 04/25/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page