Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Bokor Monika, Fabian Margit

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Bokor Monika, Fabian Margit


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Bokor Monika, Fabian Margit
  • Date: Wed, 11 Apr 2007 08:00:03 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

BOKOR MÓNIKA (MTA SZFKI):
"Hidratáció NaCl- és KCL-oldatokban
(munkabeszámoló)"

Idõpont: 2007. április 17. (kedd) 10:00
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu
S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

FÁBIÁN MARGIT (MTA SZFKI):
"Multi-komponensû bórszilikát üvegek szerkezetvizsgálata
(munkabeszámoló)"

Idõpont: 2007. április 17. (kedd) 10:30
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Bokor Monika, Fabian Margit, Szeminarium koordinator, 04/11/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page