Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Észlelési élményem

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Észlelési élményem


Chronological Thread 
  • From: Mizser Attila <mzs AT mcse.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Észlelési élményem
  • Date: Thu, 29 Mar 2007 09:33:50 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Magyar Csillagaszati Egyesulet

Észlelési élményem - ifjúsági pályázat

A Magyar Csillagászati Egyesület "Észlelési élményem" címmel pályázatot ír ki magyarországi vagy határon túli, 15--19 éves diákok részére. A pályázaton jelenleg iskolába nem járó fiatalok is részt vehetnek.

A pályázat témaköre: egy (vagy több) 2006--2007. évi csillagászati megfigyeléssel, vagy a megfigyelt csillagászati jelenség hátterével kapcsolatos cikk készítése. A cikk legyen érthető a téma iránt érdeklődő, de szakmai végzettség nélküli olvasó számára. A pályaműnek mindenképpen kapcsolódnia kell valamilyen csillagászati megfigyeléshez, ugyanakkor nem szükséges, hogy a megfigyelés tudományosan hasznosítható legyen. A megfigyelések lehetnek távcsöves, szabadszemes, fotografikus vagy CCD-észlelések. Bármely észlelési területről várunk írásokat., a pályamunkák kapcsolódhatnak a 2007-es év kiemelt témáihoz, a Nemzetközi Heliofizikai Évhez (napészlelések) vagy az űrkorszak 50. évfordulójához (mesterséges égitestek megfigyelése).

A cikk terjedelme legfeljebb 6000 leütés legyen, legfeljebb 3 ábrát tartalmazhat. A szöveget és a képeket külön fájlban kell elküldeni (tehát a képeket nem a dokumentumba illesztve!), elektronikus levélben. A pályázat szövegét rtf formátumban, a képeket jpg formátumban fogadjuk el. A szöveg és a képek fájlneveinek tartalmazniuk kell a beküldő teljes nevét ékezet nélküli formában. A teljes beküldött pályamunka terjedelme ne haladja meg az 1 Mbyte-ot. A cikk végén, az rtf fájlban fel kell tüntetni a szerző nevét, postacímét és e-mail címét. Egy résztvevő csak egy pályaművet adhat be.

A pályamunkákat az mcse AT mcse.huEz az e-mail cím védve van reklámlevelek ellen. Javascript-re van szüksége, hogy megnézze. címre kérjük elküldeni, beküldési határidő 2007. április 20. A nyertes pályamunkákat a Meteor 2007/7--8. számában közöljük.

Díjazás:
1. helyezés: könyvnyeremény 15.000 Ft értékben és ingyenes részvétel az MCSE
2007-es táborán
2. helyezés: ingyenes részvétel az MCSE 2007-es táborán
3. helyezés: könyvnyeremény 10.000 Ft értékben

http://www.mcse.hu
  • [Fizinfo] Észlelési élményem, Mizser Attila, 03/29/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page