Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MFA Szeminarium - Megszeliditett atomok a kvantumoptikaban (Domokos Peter, SzFKI)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MFA Szeminarium - Megszeliditett atomok a kvantumoptikaban (Domokos Peter, SzFKI)


Chronological Thread 
  • From: HAJNAL Zoltán <hajnal AT mfa.kfki.hu>
  • To: mfa AT mfa.kfki.hu
  • Cc: naplo AT mfa.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] MFA Szeminarium - Megszeliditett atomok a kvantumoptikaban (Domokos Peter, SzFKI)
  • Date: Mon, 26 Mar 2007 17:35:00 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák és Érdeklődők!

A következő MFA Szemináriumon

*** Domokos Péter (SzFKI, Nemlineáris és Kvantumoptikai Osztály)
*** http://www.szfki.hu/nlopt/indexhu.html

tart előadást

*** Megszelídített atomok a kvantumoptikában

címmel.

Az előadás ideje és helye a szokásos:

*** 2007. március 28. (szerda) 11:00
*** MTA MFA Tanácsterem (KFKI Campus, 26. ép. I. em.)

Rövid kivonat:
------------------------------------------------------------------------
A kvantumoptikában számos olyan technológia fejlődött ki, amely egyes
rendszerek kontrollálását a kvantumállapotuk szintjén teszi lehetővé.
Fotonok speciális kvantumállapotait használó eszközök a metrológia és
egyéb alkalmazások standard elemei.
Elértük-e már a tömeggel rendelkező részecskék kvantumzaj szintjét?
Az előadásban áttekintjük a kvantummechanikai manipuláció helyzetét
atomokból álló rendszerekre (pl. ion csapdák, atom csip). Ismertetjük az
atomok hőmozgásának csökkentéséért folytatott küzdemet, és ezzel
kapcsolatban néhány saját eredményt.
------------------------------------------------------------------------

Minden érdeklődőt szívesen látunk!

Üdvözlettel,
Hajnal Zoltán  • [Fizinfo] MFA Szeminarium - Megszeliditett atomok a kvantumoptikaban (Domokos Peter, SzFKI), HAJNAL Zoltán, 03/26/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page