Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Borzsonyi Tamas <BR> (habilitacios elõadas)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Borzsonyi Tamas <BR> (habilitacios elõadas)


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Borzsonyi Tamas <BR> (habilitacios elõadas)
  • Date: Wed, 7 Mar 2007 08:00:01 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

BÖRZSÖNYI TAMÁS
(HABILITÁCIÓS ELõADÁS) (MTA SZFKI):
"ÁRAMLÁSI INSTABILITÁSOK SZEMCSÉS ANYAGOKBAN"

Idõpont: 2007. március 13. (kedd) 10:00
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Borzsonyi Tamas <BR> (habilitacios elõadas), Szeminarium koordinator, 03/07/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page