Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] meghívó védésre

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] meghívó védésre


Chronological Thread 
  • From: <somokaro AT freestart.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] meghívó védésre
  • Date: Wed, 7 Mar 2007 03:35:49 CET
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Lista!

Elnézést kérek, ha valaki többször kapja meg az alábbi meghívót.

Tisztelettel

Somogyi károly


M E G H Í V Ó

Az MTA Doktori Tanácsa meghívja Önt

Somogyi Károly Miklós
MTA doktora címre benyújtott

&#8222;Kristályos félvezető anyagok villamos transzporttulajdonságainak
vizsgálata&#8221;

című értekezésének 2007. március 13-án du. 15 órakor, az MTA Székház II.
emeleti Kistermében (Bp. V. Roosevelt tér 9.) tartandó nyilvános vitájára.

Az értekezés opponensei:

Kökényesi Sándor Jenő, a fizikai tudomány doktora
Mizsei János, az MTA doktora
Zólomy Imre, a műszaki tudomány doktora

Az értekezés megtekinthető az MTA Könyvtárában (Bp. V. Arany J. u. 1.) és a
BME Könyvtárában (Bp. XI. Műegyetem rkp. 3.). A nyilvános vitában minden
jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen észrevételt is tehet.


  • [Fizinfo] meghívó védésre, somokaro, 03/07/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page