Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] 4th Central European Neutron Scattering School

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] 4th Central European Neutron Scattering School


Chronological Thread 
  • From: Central European Training School <cets AT sunserv.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] 4th Central European Neutron Scattering School
  • Date: Fri, 2 Mar 2007 18:51:00 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>Az MTA-SZFKI Neutronspektroszk�piai Oszt�lya Neutronsz�r�s Iskol�t szervez
�prilis 23-28 k�z�tt. Az iskol�ra olyan fiatal kutat�kat �s fels�bb �ves
egyetemist�kat v�runk, akik �rdekl�dnek a neutronsz�r�si m�dszerek ir�nt
�s esetleg a j�v�ben szeretn�k a Budapesti Kutat�reaktor Neutronfizikai
berendez�seit haszn�lni. Az iskola megismertet a neutronsz�r�s alapjaival
�s a k�l�nb�z� berendez�sek haszn�lat�val. B�vebb inform�ci� a
www.kfki.hu/cets c�men tal�lhat�.

Dr. Rosta L�szl�*********************************************************************
* *
* 4th Central European Training School on Neutron Scattering *
* 23-28 April 2007, Budapest, Hungary *
* *
* www.kfki.hu/cets *
* *
*********************************************************************


  • [Fizinfo] 4th Central European Neutron Scattering School, Central European Training School, 03/02/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page