Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Időutázás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Időutázás


Chronological Thread 
  • From: tibor.lakatos AT etk.pte.hu
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Időutázás
  • Date: Thu, 25 Jan 2007 10:57:10 +0100 (CET)
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt lista !
Három nappal ezelőtt az ATV - Friderikusz műsorában szerepelt Lukács
Béla, elméleti fizikus és teljes komolysággal állította, hogy az
időutazást, pontosabban a múltba való visszatérést nem kell lehetetlennek
tekinteni, és részvett olyan nemzetközi (elméleti?) fizikai kongresszuson,
amelyen félnapos szekcióülést szenteltek a problémának. Egy technikai
megoldást is "ismertetett": végtelen, de legalábbis nagyon hosszú hengert
kell a fénysebesség felével forgatni (úgy forgatni, hogy a felület a fél
fénysebességgel mozogjon?) és ezt valahogyan megközelíteni - nem értettem
pontosan, hogy miként is kell ezt végrehajtani - és akkor a múltba jutunk.
Bár nem vagyok annyira konzervatív, hogy pusztán azért, mert egy új
állítás ellentmond a tanulmányaimnak, vagy a megszokott fizikusi
világképnek, lehetetlennek tartsam azt, de ez "kiverte a biztosítékot"
nálam. Kedves Kollegák, mi a kommentárotok?
Üdvözlettel
Lakatos Tibor

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page