Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] SZFKI Szeminarium -- Horvath Zoltan

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] SZFKI Szeminarium -- Horvath Zoltan


Chronological Thread 
  • From: kurucz AT szfki.hu
  • To: Fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] SZFKI Szeminarium -- Horvath Zoltan
  • Date: Fri, 19 Jan 2007 11:16:56 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

HORVÁTH ZOLTÁN (MTA SZFKI):
"Mitől lézer a lézer?"

Időpont: 2007. január 23. (kedd) 10:00
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklődőt szívesen látunk!
Szalay Viktor
sem-admin at szfki.hu

  • [Fizinfo] SZFKI Szeminarium -- Horvath Zoltan, kurucz, 01/19/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page