Skip to Content.

fizinfo - Re: [Fizinfo] Magyar Tudomány Elek László hozz ászólása

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


Re: [Fizinfo] Magyar Tudomány Elek László hozz ászólása


Chronological Thread 
  • From: Lindeisz László <laszlo.lindeisz AT t-online.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] Magyar Tudomány Elek László hozz ászólása
  • Date: Thu, 18 Jan 2007 23:43:43 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Elek László!

Hozzászólásom megírásakor tisztában voltam azzal, hogy a vonatkozó cikk
megjelenése óta a szerkeszőség személyi összetétele megváltozott. Ezért is
írtam azt, hogy "A Magyar Tudomány történetében..", tehát a folyóirat, és nem
a szerkesztőség történetében. Mivel a szervezési, illetve adminisztrációs
hiba konkrét mibenlétéről nincs tudomásunk, nem is lenne illendő azt
minősíteni.

Lindeisz László
  • Re: [Fizinfo] Magyar Tudomány Elek László hozz ászólása, Lindeisz László, 01/19/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page