Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Uj eredmenyek a fizikaban

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Uj eredmenyek a fizikaban


Chronological Thread 
  • From: Härtlein Károly <hartlein AT eik.bme.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Uj eredmenyek a fizikaban
  • Date: Mon, 15 Jan 2007 08:24:07 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Áltudományos "Magyar Tudomány"Az 1840-óta a tudomány szolgálatában áll a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata, a Magyar Tudomány. A lap 2007 januári számával nagy csalódást okozott, pedig története során a szerkeszto"bizottság mindíg magasan kvalifikált tudósokból állt. A 62. oldalon megjelent cikk, színvonala alapján inkább bulvár újságba való. Füst Antal* - Hargitai Róbert**: "A jövo" potenciális energiaforrásai" címu" több mint tíz oldalas tanulmánya állításai alapján felveto"dik a kérdés, ki ezért a felelo"s? Az ügybe kevert két egyetem a Budapest Mu"szaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Miskolci Egyetem MTI hírben történt elhatárolódása után még a tudományosnak egyátalán nem mondható, RTL Klub Fókusz címu" mu"sora is felhívta a nézo"i figyelmét, hogy a vízhajtású autó mu"ködésképtelen, komolyan venni tilos. Ezek után a most megjelent cikkben a következo"k sorok olvasahtóak:"Viziero"mu"vek már régen mu"ködnek a világon, ezek azonban gyakorlatilag csak a víz helyzeti energiáját hasznosítják. Napjainkban létezik egy másik megoldás is, amely az elo"bbinél jóval hatékonyabb. Ennek lényege, hogy miként a benzinmotor hajtóanyaga a benzin, egy vízzel mu"ködo" motoré a vízplazma. Az eljárás magyar ember, Gróf Spanyol Zoltán szabadalma, amelyet 1985-ben Németországban jegyeztek be. Az USA-ban 1992-ben született meg Randell Mills eljárása, amely bizonyítottan annyi ho"t termel a vízbo"l, szennyezés nélkül, mint amennyi a hagyományos üzemanyagok elégetésével nyerheto". Az oroszok 1998-ban készítettek el egy vízplazmával mu"ködo" hegeszto"- és vágógépet, amely mintegy 1600 W áramfelvétel mellett 8000 Cº-ot állít elo" (Spanyol, 2006). A vízplazmával hajtott motor alkalmazása forradalmian módosíthatja a közlekedést és általában a gépipart, hiszen módot ad a szénhidrogének kiváltására. Ráadásul a motor égésterméke víz, tehát semmiféle környezetszennyezo" hatás nem lép fel. Ha a fentiek igazak, akkor egy ilyen ero"forrás alkalmazásának elterjedését nagy valószínu"séggel nem tervezi az olajérdekeltségek mindent átszövo" hálózata."Ha valaki azt gondolná, hogy a tanulmányban csak a Spanyol-féle vízautó az egyetlen kifogásolható tudománytalan rész, akkor téved:"Mindebbo"l az következik, hogy az emberiségnek biztosítania kell, hogy az atomenergiának legyen kevébé veszélyes alternatívája is. A leheto"ségek közül nem célszeru" kihagyni a ma még vitatott hidegfúziót sem."Én a két okleveles bányamérnök szerzo"t csak részben hibáztatom, o"k csak megírtak egy tanulmányt, tévedni joguk van. A szerkeszto"bizottság ezzel szemben "átengedte" a cikket, vélheto"en (remélem) olvasatlanul.Az elo"rejelzések energia válsággal fenyegetnek, és tisztában vagyunk azzal, hogy sokáig nem tartható fent az, ahogy jelenleg termeljük-fogyasztjuk az energiát, és a végleges megoldás még nem látszik. A megoldás(ok) keresésére kutatásokat és benne tudósokat kell finanszíroszni. A kutatásokra fordítható hazai anyagi leheto"ségek szégyenletesen kicsik, mind nemzetközi mind abszolút számokban mérve. Hátborzongató belegondolni, hogy esetleg egy természet-tudományosan alulképzett politikus döntése nyomán ezek a "kutatások" államilag finanszírozottak lesznek. Könnyu"vé válhat meggyo"zni egy politikust arról, hogy érdemes a kutatást elkezdeni és támogatni anyagilag is, egy ilyen tanulmány felmutatásával, amely a Magyar Tudományban, az MTA folyóiratában jelent meg.*Dr. Füst Antal okl. nyugalmazott bányamérnök, a mûszaki tudomány kandidátusa, címzetes egyetemi tanár, a Magyar Bányászati Hivatal elnökhelyettese;

**Dr. Hargitai Róbert okl. bányamérnök, a mu"szaki tudomány kandidátusa, PhD. Geol.Sc. PhD. Techn. V. Assoc. Professor, Colorado School of Mines, USA;  • [Fizinfo] Uj eredmenyek a fizikaban, Härtlein Károly, 01/15/2007

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page