Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fizikai Tud.Osztalya ülese

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fizikai Tud.Osztalya ülese


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fizikai Tud.Osztalya ülese
  • Date: Thu, 30 Nov 2006 10:40:57 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

A Fizikai Osztály Titkársága kérésére továbbítom az alábbi meghívót:

URL: http://www.kfki.hu/fizoszt/events/ulesek/ules061213.html

Meghívó

A Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudományok Osztálya
2006. december 13-án, szerdán 10 órai kezdettel
tudományos ülést rendez, amelyre tisztelettel meghívjuk

Az ülés helye: MTA Székház, Nagyterem
Budapest, V. Roosevelt tér 9. II. emelet

Előadást tartanak a levelező tagnak ajánlott doktorok az alábbiak szerint:

10:00 - 10.25 Nanodiffúzió: egy diffúziós paradoxon feloldása
Beke Dezső, a fizikai tudomány doktora

10.25 - 10.50 Röntgen holográfia atomi felbontással
Tegze Miklós, az MTA doktora

10.50 - 11.15 A nehézionfizika statisztikus modelljei
Bíró Tamás Sándor, a fizikai tudomány doktora

11.15 - 11.40 A kvark-tomográfia módszere és nehézion ütközésekben
Lévai Péter, az MTA doktora

11.40 - 12.05 Fázisok és felületek stabilitása fémekben
Kollár János, a fizikai tudomány doktora

12:05 - 12:15 Szünet

12.15 - 12.40 Kvantumfolyadék állapotok Mott-szigetelőkben
Fazekas Patrik, a fizikai tudomány doktora

12.40 - 13.05 Fázisátmenet az erős kölcsönhatásban
Fodor Zoltán, a fizikai tudomány doktora

13.05 - 13.30 A kvantum-színdinamika szerepe nagyenergiájú
részecskeütközések értelmezésében
Trócsányi Zoltán, az MTA doktora

13.30 - 13.55 A gravitáció és a térelméletek néhány meglepő jóslata:
mikroszkopikus fekete lyukak, változó természeti állandók
Forgács Péter, a fizikai tudomány doktora

Horváth Zalán
osztályelnök

Budapest, 2006. november 16.


**********************************************************************
Szalay Istvanne (Kati) Tel: +36-1-392-2562 Fax: +36-1-392-2503
MTA KFKI Reszecske- es Magfizikai Kut.Int. Szamitogep Halozati Kozpont

e-mail:szalay AT sunserv.kfki.hu
http://www.kfki.hu/~szalay/
**********************************************************************

  • [Fizinfo] Fizikai Tud.Osztalya ülese, Szalay Kati, 11/30/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page