Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KRFT tea: NDL a reteges magnesekrol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KRFT tea: NDL a reteges magnesekrol


Chronological Thread 
  • From: Tamas Geszti <geszti AT complex.elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc: nagy AT rmki.kfki.hu, complex AT complex.elte.hu, fiziqs AT ludens.elte.hu
  • Subject: [Fizinfo] KRFT tea: NDL a reteges magnesekrol
  • Date: Thu, 30 Nov 2006 09:44:29 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>MEGHÍVÓ

az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék teájára:


Nagy Dénes Lajos (RMKI):

Domének képzõdése és átalakulásai antiferromágnesesen
csatolt multirétegekben


Vékony ferromágneses fémrétegek között egyes nem mágneses
fémrétegek gyakran közvetítenek antiferromágneses csatolást:
közismert példákként szolgálnak a Fe/Cr és a Co/Cu
multirétegek. Csökkenõ külsõ mágneses térben - a telítési
tartományt elhagyva - a multirétegekben jellegzetes
''foltos'' domének keletkeznek, amelyek a mágneses tér
történetétõl függõen különféle, alapvetõen a domének átlagos
méretének növekedésével járó átalakulásokon (érésen,
durvuláson) mennek keresztül.

Az elõadásban megmutatjuk, hogy az ilyen antiferromágneses
domének képzõdése és átalakulásai hogyan követhetõk nyomon
polarizált neutronok és nukleárisan rezonáns (Mössbauer-)
fotonok reflektometriájával. Ugyancsak bemutatunk egy
rendkívül egyszerü Monte-Carlo modellt, amely durva
elhanyagolásainak ellenére meglepõ pontossággal reprodukálja
a megfigyelt doménátalakulások számos részletét.


Az elõadás kezdete: december 5-én, kedden kettõkor,
helye: ELTE TTK északi épület, 5.55-ös terem.

Vendégeket, mint mindig, most is szívesen látunk.


  • [Fizinfo] KRFT tea: NDL a reteges magnesekrol, Tamas Geszti, 11/30/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page