Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Szirmai Edina

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Szirmai Edina


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <noreply AT www.szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Szirmai Edina
  • Date: Sun, 26 Nov 2006 19:58:00 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

S Z F K I S Z E M I N Á R I U M


SZIRMAI EDINA (MTA SZFKI):
"Alacsonydimenziós, n-komponensû fermion modellek - PhD házivédés"

Idõpont: 2006. november 30. (csütörtök) 14:00
Hely: I. épület, Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar

Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Fáth Gábor

fath AT szfki.hu
_______________________________________________
seminar mailing list
seminar AT mail.szfki.hu
https://mail.szfki.hu/mailman/listinfo/seminar


  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Szirmai Edina, Szeminarium koordinator, 11/26/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page