Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD vedes - Lukacs Istvan Endre

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD vedes - Lukacs Istvan Endre


Chronological Thread 
  • From: Mihaly Gyorgy <mihaly AT szfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD vedes - Lukacs Istvan Endre
  • Date: Fri, 17 Nov 2006 12:58:29 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>


PhD értekezés nyilvános vitája

Lukács István Endre

”Makyoh-topográfia tükörjellegû felületek vizsgálatára”

2006. november 20. (hétfõ) 10 óra 30 perc
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
K épület, I. emelet 59.
(Budapest XI, Mûegyetem rkp. 3.)

Az értekezés és a tézisfüyet megtekinthetõk a
BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola honlapján:

http://dept.phy.bme.hu/phd/G. Mihaly
Department of Physics
Budapest University of Technology and Economics
http://dept.phy.bme.hu/
  • [Fizinfo] PhD vedes - Lukacs Istvan Endre, Mihaly Gyorgy, 11/17/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page