Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Mikola Dij

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Mikola Dij


Chronological Thread 
  • From: xkibandi AT uni-miskolc.hu
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Mikola Dij
  • Date: Thu, 16 Nov 2006 23:01:23 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: "ELFT H&#205;RAD&#211;" <fizinfo.lists.kfki.hu>

Felhívás Mikola Sándor Díjra való jelölésre!

Az oktatómunka területén elért kiemelkedő eredmények elismeréseként az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat Mikola Sándor Díjban részesíti azt az
általános, vagy középiskolai tanár tagját, aki a kísérletezésen alapuló
iskolai fizikatanításban a korszerű módszerek alkalmazásában vagy az
ilyen tanítást elősegítő tevékenységben kiváló eredményt ért el. A
Mikola Sándor Díjból évente legfeljebb kettő osztható ki.
A jelöléseket &#8211; megfelelő indoklással &#8211; 2006. december
31-ig kérjük az ELFT címére elküldeni!

Mester András
Középiskolai Oktatási Szakcsoport
----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

  • [Fizinfo] Mikola Dij, xkibandi, 11/16/2006

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page